Архивы

<<Պապն  ու  Շաղգամը>>

Դռան առաջ մի անգամ
Պապը ցանեց մի շաղգամ:
Շաղգամն աճեց,
Մեծացավ.
Պապը քաշեց, քաշքշեց,
Շաղգամն հողից
Չհանեց:
Պապը կանչեց
Տատիկին.
Տատը` պապից,
Պապը` շաղգամից.
Հա’ քաշեցին,
Քաշքշեցին,
Շաղգամը հողից
Չհանեցին:
Տատը կանչեց
Թոռնիկին,
Թոռը` տատից,
Տատը` պապից,
Պապը` շաղգամից.
Հա’ քաշեցին,
Քաշքշեցին,
Շաղգամը հողից
Չհանեցին:
Թոռը կանչեց շնիկին.
Շունը` թոռից,
Թոռը` տատից,
Տատը` պապից,
Պապը` շաղգամից.
Հա’ քաշեցին, քաշքշեցին,
Շաղգամը հողից
Չհանեցին:
Շունը կանչեց
Փիսոյին.
Փիսոն` շնից,
Շունը` թոռից,
Թոռը` տատից,
Տատը` պապից,
Պապը` շաղգամից.
Հա’ քաշեցին,
Քաշքշեցին,
Շաղգամը հողից չհանեցին:
Փիսոն կանչեց
Մկնիկին.
Մուկը` փիսոյից,
Փիսոն` շնից,
Շունը` թոռից,
Թոռը` տատից,
Տատը` պապից,
Պապը` շաղգամից.
Որ քաշեցին, քաշքշեցին,
Շաղգամը հողից
Հանեցին:

Реклама